Om SFVF

Säfsnäs FVF består av sjöarna runt Fredriksberg i den gamla socknen Säfsen. Området består av ca 170 sjöar och vattendrag i västra delen av Dalarna och föreningen grundades 1932. Sedan dess har den främjat fisket och fiskevården i området och satsar numera på vattenvård, restaurering av öringförande vatten, vård av endemiska öringvatten samt put and take-vatten. Här finner alla fiskare sitt paradis! Området erbjuder både fiske för nybörjare och erfarna. Här finns sjöar av alla de slag - lätt tillgängliga och ute i snårskogen.

Den vackra naturen bidrar till att göra fisket lite speciellt. Här komer du nära naturen utan att behöva åka miltals. I områdets sjöar finner du följande fiskarter: gädda, abborre, mört, lake, sik, ål, öring, regnbåge och röding.

Allmänna föreskrifter

I samtliga fiskevatten gäller de föreskrifter du finner på respektive sjös/vattendrags sida. Där kan du läsa specifik information för fiskevattnet i fråga. Allmänt gäller att det är fritt fiske i alla sportfiskevatten beträffande antal upptagna fiskar, men att vi rekommenderar att man sätter tillbaka stora fiskar för att trygga återväxten i sjöarna. I ädelfiskevattnen gäller de fiskeregler som står på respektive sjös informationssida.

  • Man får bara fiske med ett spö per kort gången. Detta gäller all sorts fiske, med undantag för angling, där 12 don/kort är tillåtet. Önskas det användas två spön samtidigt, köper man ett extra kort.
  • Vid de flesta av våra större sjöar finns vindskydd och utedass. Vid en del av sjöarna finns även så kallade eldpallkojor.
  • Båtar finns att hyra vid Lisjön, Stora Låsen och Bredsjön.
  • Enbart medlemmar i SFVF får använda egen båt i föreningens vatten.

Styrelsen

Anders Nilsson - ordförande och kontaktperson: 076-109 92 78
Fredrik Gustafsson - vice ordförande
Andreas Pettersson - sekreterare
Göran Karlsson - kassör
Tobbe Levin - ledamot
Thomas Luukkonen
Aki Mononen

Styrelsesuppleanter
Ekasit Praditchu
Dan Stefan Nykvist
Håkan Sunden